Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Voor alle aangeboden woningen op tweedewoningkopen.nl zijn de volgende algemene voorwaarden geldig.

In alle gevallen van verkopen van tweede woningen treed Tweede Woning Kopen op als bemiddelaar tussen de aanbieders van de woningen en de consument. Tweede Woning Kopen kan niet beschouwd worden als een makelaar, doch als bemiddelaar in de aan- en verkoop van tweede woningen.

Facturatie en betaling zal ook niet via Tweede Woning Kopen gaan, echter direct van aanbieder naar consument, waardoor wij enkel verantwoordelijk zijn voor het presenteren van de door de aanbieder aan geboden woning. De transactie valt onder de leveringsvoorwaarden en garantie van de betrokken partijen.

Voor contact over aangeboden tweede woningen kunt u terecht bij de aanbieder zelf, hiervoor zal Tweede Woning Kopen zich niet verantwoordelijk stellen. Ook wijzigingen in de reeds gemaakte overeenkomst moeten in samenwerking met de beide partijen gemaakt worden. Hier zal Tweede Woning Kopen zich tevens niet bij betrekken.

Als zodanig herkenbare fouten en vergissingen in informatie en/of tarieven kunnen niet als bindend beschouwd worden voor noch Tweede Woning Kopen, noch de aanbieder van de woning.

Persoonsgevoelige gegevens

Alle persoonsgevoelige gegevens van de consument en aanbieder die Tweede Woning Kopen ter beschikking komen, zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden. Alle verkregen persoonlijke informatie of persoonsgevoelige gegevens zullen binnen Tweede Woning Kopen blijven. Deze zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Klachten

Ondanks wij alle zorg en moeite nastreven is het toch mogelijk dat de consument, of aanbieder een gerechtvaardigde klacht of suggestie heeft. Wanneer één van beide partijen deze klacht of suggestie aan Tweede Woning Kopen door zou willen geven, is dat op verscheidene manieren mogelijk.

Mocht de consument een klacht hebben over het aangeboden object of een wijziging willen doorvoeren in de gemaakte overeenkomst, zal deze allereerst ter plaatse en direct met de aanbieder van het object contact op moeten nemen om deze in de gelegenheid te stellen onmiddellijk of binnen afgesproken tijdsbestek een oplossing te vinden.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid op te lossen zijn of mocht de aanbieder van de woning niet bereikt kunnen worden, kunt u uw klacht indienen bij Tweede Woning Kopen, Postbus 12, 4493 ZG Kamperland of een email insturen naar: info@tweedewoningkopen.nl. Mochten wij een klacht ontvangen, dan zullen wij trachten te bemiddelen tussen u en de aanbieder. Een andere mogelijkheid is om het contactformulier op de website in te vullen en uw klacht hiermee naar ons te sturen.

De algemene voorwaarden van onze aanbieders worden bepaald en verstrekt door de aanbieder en zijn terug te vinden op de site van de aanbieder.

Uitsluitingen

Tweede Woning Kopen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
1. Onderlinge communicatieproblemen tussen aanbieder en consument;
2. Onjuiste informatie verstrekt door aanbieder, hierbij ligt de aansprakelijkheid bij de aanbieder zelf; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
3. Foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven; ongemak of overlast door derden veroorzaakt;
4. De onjuiste uitvoering van de via Tweede Woning Kopen gereserveerde diensten of producten; hierop zijn meestal van toepassing de leveringsvoorwaarden van de betrokken aanbieder;
5. De gevolgen van door de consument verstrekte onjuiste informatie, waardoor er geen correcte overeenkomst tot stand is gebracht.