Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Aansprakelijkheid

Tweede Woning Kopen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, verspreiden of vergaren van de informatie op onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie naarmate de tijd vordert nog steeds correct is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden mocht constateren, of wanneer er reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden door middel van een e-mail te sturen naar: info@tweedewoningkopen.nl, zodat wij, mocht het een gerechtvaardigde klacht of onjuistheid zijn, maatregelen kunnen nemen om dit probleem te verhelpen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van verschillende organisaties en aanbieders die op onze website vermeld zijn nalezen op de site van de desbetreffende aanbieder. Mocht deze geen correcte of volledige informatie verstrekken om uw vraag op te lossen, vragen wij u om contact op te nemen met: info@tweedewoningkopen.nl, zodat wij kunnen trachten contact op te nemen met de aanbieder om zo het probleem te verhelpen en u van voldoende informatie te voldoen.
Indien u via onze website een pagina raadpleegt van een andere partij waar informatie verstrekt wordt, willen wij u er op wijzen dat dit nimmer van onze hand is en altijd geschreven is door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en hier kan Tweede Woning Kopen ook op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op websites van derden.
Tweede Woning Kopen aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op websites van derden. Reacties van bezoekers vallen ook buiten verantwoordelijkheid van Tweede Woning Kopen. Aan reacties van bezoekers kunnen geen rechten ontleend worden waar wij op welke wijze dan ook aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Wij als Tweede Woning Kopen behouden ons het recht om reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen, veranderen of te bewerken.

Copyright

De website van Tweede Woning Kopen geniet auteursrechtelijke bescherming. De website, alsmede de inhoud hiervan, is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet toegestaan, zie:verboden, is om de site te verveelvoudigen of delen hiervan op te nemen in werk van derden. Tevens is het niet toegestaan om de site anders dan door het downloaden en bekijken ervan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopies. Zonder enige schriftelijke voorafgaande toestemming van Tweede Woning Kopen is het niet toegestaan deze site op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen voor derden op een netwerk of andere manier waardoor er meerdere mensen toegang krijgen tot de inhoud van onze website.

Merken

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweede Woning Kopen is het niet toegestaan, zie verboden, gebruik te maken van alle merken die vertoond worden op onze website. Aan al deze merken mogen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, tevens is het niet toegestaan om merken, of delen van logo's te downloaden, bekijken of beschikbaar te stellen in een netwerk. Dit omdat alle logo's die wij op onze website plaatsen Copyright genieten, wat het verboden maakt om de eerder genoemde handelingen te verrichten.