Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Uw persoonlijke gegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen en houden van gerichte aanbiedingen of voor u bestemde informatie. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van Tweede Woning Kopen en de aanbieder van de woning waar u naar geïnformeerd hebt. Anderen dan Tweede Woning Kopen en de betreffende aanbieder hebben geen enkele wijze van toegang tot uw gegevens. Dit alles behalve wanneer een wettelijke verplichting eist dat wij de gegevens aan een andere partij door moeten geven. (zie ook Privacy verklaring)

Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met Tweede Woning Kopen heeft de woningaanbieder alsmede de consument verklaard in te stemmen met het beleid van de door Tweede Woning Kopen gevoerde privacyregels.

Privacy verklaring

Het beleid van Tweede Woning Kopen is om de privacy alsmede de privacyregels van de aangesloten aanbieders en van de consumenten op de Tweede Woning Kopen website te respecteren. Tweede Woning Kopen kan uitsluitend gezien worden als bemiddelaar tussen de consument en de aanbieder van woningen of andere objecten en zal alleen persoonsgegevens verstrekken die ofwel voor Tweede Woning Kopen ofwel voor de aanbieder van de desbetreffende woning interessant of benodigd zijn. Dit om er voor te zorgen dat bij beide partijen voldoende informatie beschikbaar is om de eventuele verkoop en aankoop van een tweede woning naar behoefte met voldoening af te wikkelen.
De gegevens die op wat voor manier dan ook in het bezit zijn van Tweede Woning Kopen zullen door Tweede Woning Kopen enkel worden gebruikt voor administratieve doeleinden en zullen dus ook niet verstrekt of verkocht worden aan derden, behalve wanneer dit nodig is om:
* te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen * de rechten en eigendommen van Tweede Woning Kopen te beschermen en te verdedigen * de door Tweede Woning Kopen opgestelde voorwaarden na te leven.

E-mailadres

U kunt zichzelf op onze site aan- en afmelden als abonnee van onze nieuwsbrief. Wij sturen u e-mails met informatie over ons, updates over diensten van derden die interessant voor u zijn, advertenties en/of aanbiedingen van adverteerders en meldingen betreffende nieuws over tweede woningen, nieuwe aanbieders of informatie van andere niet eerder genoemde aard. Om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief, klikt u op de "afmelden" link in de nieuwsbrief. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

Algemene gegevens

TweedeWoningKopen
Grenadierweg 13
4338 PG Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 - 641 500
E-mail: info@tweedewoningkopen.nl
Internet: http://www.tweedewoningkopen.nl